Doelstelling NMM2022

Naam

De naam van de stichting is “ Stichting Normandië Memorial Mars 2022”, afgekort NMM2022.

Missie

In 2022 viert het Korps Commando Troepen in Roosendaal haar 80 jarig jubileum. Ter ere van dat jubileum en het gedachtengoed van dat Korps wil de NMM2022 een voor het “esprit de corps” waardige herdenkingstocht organiseren. Daarnaast heeft de organisatie van de tocht gezocht naar een onderwerp voor de tocht die van belang is geweest voor Nederland en een link legt met de ontstaansgeschiedenis van dat Korps. De 1.000 km lange tocht is dusdanig grensverleggend dat daarmee de mogelijkheid wordt geboden een sponsoractie te beginnen voor een goed doel.

Visie

Door het organiseren van de Normandië Memorial Mars 2022 (NMM2022) willen wij aandacht schenken voor de strijd van het Canadese leger voor de bevrijding van Nederland in WOII. Tijdens een ca. 1.000 km lange mars, vanaf de luchtlandingsplaatsen (82th Ariborn Divisie nabij Sainte Mère-Église, de landingsstranden (Utah-, Omaha-, Gold-, Juno- en Sword Beach) in FransE Normandië richting Nederland, herdenken wij de gebrachte offers door o.a. het optrekkende Canadese leger. Hiermee willen wij de waardering voor de bevrijders van Nederland levend houden.

De waardering voor de bevrijders van Europa en met name Nederland die in WOII hebben gestreden tegen de tirannie. Met name de voor het eerst grootschalig inzetten van “special forces” tijdens en na de landingen op de stranden van Normandie bieden een goede reden om daar te starten met de NMM2022. Door het organiseren van de 1.000 km lange NMM2022 willen wij een krachtig signaal geven aan alle Nederlanders die dankzij hen in vrijheid zijn opgegroeid en leven. Gezien het feit dat wij langs de Atlantische kust naar Nederland lopen en daarmee de route van de Canadezen volgen, worden de Canadezen als lichtend voorbeeld voor de bevrijders opgevoerd. Daarnaast geeft de grote bekendheid van de landingen op Normandie een goede bodem voor het trekken van sponsoren voor een goed doel.

Doelstelling

Het doel van de NMM 2022 is het levend houden van de herinneringen voor de strijd van de Canadese veteranen die hebben gevochten voor onze vrijheid door deze te eren. De offers die zijn gebracht door het Canadese leger voor de bevrijding van Nederland willen wij herdenken.

Naast het levend houden van de geschiedenis en de verschrikkingen van de tirannie biedt de organisatie van de NMM2022 de mogelijkheid voor het trekken van sponsoren van een goed doel. De NMM2022 heeft het Prinses Beatrix Spierfonds bereid gevonden zich te binden aan de tocht. Het soms ongelijke gevecht dat patiënten met een progressieve spierziekte moeten voeren met hun lichaam geeft een band met de lopers die een zeer zware strijd met hun lichaam aangaan in deze 1.000 km lange tocht. De organisatie van de NMM2022 hoopt met het pakkende onderwerp van de tocht en het pakkende goede doel veel fondsen te werven waaruit uiteindelijk een groot bedrag voorkomt dat kan worden geschonken aan het goede doel.

Strategie

De NMM2022 wordt gehouden ter ere van het 80-jarig bestaan van het Korps Commando Troepen KCT te Roosendaal. De NMM2022 zal eindigen op de dag dat de reünie van het KCT wordt gevierd op de Engelbrecht van Nassau Kazerne te Roosendaal.

Het bestuur van NMM2022 werft uit de Commando gemeenschap enthousiaste deelnemers en begeleiders voor het realiseren van de doelstelling van NMM2022. Het bestuur volgt daarbij de volgende strategie. Door middel van aankondiging in diverse bestaande Commando gerelateerde communicatie middelen worden de deelnemers en begeleiders geworven. Tevens wordt kenbaarheid gegeven aan de NMM2022 via de eigen facebook pagina.

De NMM2022 zal voldoen aan de 90% eis in het kader van de ANBI regeling. Er is in geen geval sprake van enig winstoogmerk.

Het bestuur van NMM2022 faciliteert en stelt kaders aan de deelnemers en/of begeleiders voor deelname en het werven van gelden. In het Contract NMM2022 zijn de kaders en bepalingen aangegeven.De naam van de instelling: Stichting Normandie Memorial Mars 2022.