Voor het organiseren van de NMM 2022 is geld nodig. Naast de kosten voor organisatie, transport, overnachting, voeding etc. die grotendeels door de lopers zelf worden opgebracht willen we ook een bedrag kunnen doneren aan ons goede doel het Prinses Beatrix Spier Fonds waarvoor wij geld willen ophalen.

Indien u wilt sponsoren kunt u geld over maken op rekening nr. NL08 INGB 0006 5702 68 t.n.v. Stichting Normandie Memorial Mars 2022 o.v.v. uw naam zoals u op de site vermeld wil komen te staan of aangeven dat wij uw logo kunnen gebruiken. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het gesponsorde bedrag.

De NMM 2022 is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren.

Dankzij deze sponsors is de NMM 2022 mogelijk gemaakt en kunnen wij ons doel bereiken.

Lopers NMM2022

Ton Koole cdo 63-1

Diverse sponsors via sponsor actie Vereniging SSVCIE-KCT

Diverse sponsors via sponsor actie namens COV-NH

Fam. Van Veen

E. Vos cdo 93-4

Excellance Haarmode – Oostvoorne

Martens Metaal
Logo
Logo Nutswerk

Diverse sponsors via sponsor verkoop Herdenking Market Garden – Ginkelse Heide